Čištění matrací

Zbaví Vás alergenů, bakterií, virů, plísní a spór

Matracový Clean-Spray protože se matrace nedají prát!

Matracový Clean-Spray je určený zvláště pro matrace, čalounění, koberce, záclony a plyšáky. Neutralizuje pach zvířat a moči. Působí proti cigaretovému kouři a skrvnám

Jednoduše postříkat a hotovo!
Pro všechny nepratelné textilie.

Vaše matrace jsou svěží!!!

Při každé výměně prostěradla!
V hotelu při výměně hosta!

Potema spray
Made in Germany

Charakteristika prostřeku

Složení:

Originální řešení pro ošetření textilních povrchů, neředit a nemíchat s jinými roztoky.

Účinné látky:

Ve 100 g: 96 g Propan-2-ol; 4 g Orangenterpenkoncentrát mezi jinými se skládá s D-Limonenen, orangen oil, castor oil ethox.

Oblast použití pro všechny nepratelné textilie:

Použití zvláště při nadměrných velikostech a nehratelných textiliích jako např. matrace všeho druhu, sedačky, spací pytle, vlněné deky, polštáře, čalounění všeho druhu, dětské kočárky, plyšová zvířátka, hračky, vnitřní polstrování kufrů a tašek, koberce, rohožky, ortopedické podpůrné pomůcky, boty z textilu, vlněné pokrývky hlavy a kabáty a mnoho dalších.

Dodatečná neutralizace pachů z odpadkových košů, botníků, záchodů a košů na prádlo. Odstarňuje i cigaretový zápach z textílií, např. oblečení, závěsy, čalounění, koberce stejně tak jako zápach zvířat. Taky určeni k likvidaci skvrn. Přitom postříkat čerstvou skvrnu a vetřít hadříkem krouživými pohyby z obou stran. Před použitím vyzkoušet na barevnou stálost.Zabránit ve styku se dřevem, umělými hmotami, kůží nebo obarvenými předměty, protože může dojít k rozpouštění barvy.. U matrací ošetřovat originální potah a ne přímo latex nebo pěnu.

Návod k použití:

Obsah před použitím dobře protřepat. Prostor během aplikace dobře větrat, potraviny uložit mimo místnost. Použít jenom tolik tlaku, aby vznikl jemný rozprašek. Nádobu natlakovat: ca. 5-10 x pohybem nahoru a dolů. Nádoba má pojistný ventil proti přetlakování. Nádobu nenechávat pod tlakem delší dobu. Po použití lehce pootevřít uzávěr, aby se vyrovnal tlak a pak znovu utáhnout. Textilní povrchy, např. povrch matrace postříkat ze vzdálenosti 10-20 cm ve stejnoměrných pruzích od jednoho konce po druhý. Používat úsporně! Množství poprašku je ca. 12 ml na m² textilní plochy. Postřik trvá ca. 4 - 6 Sekund pro standardní matraci (100x200 cm).

Účinek:

POTEMA matracový Clean-Spray účinkuje okamžitě proti zápachům a neutralizuje alergeny obsahující výkaly roztočů při pravidelném 14 denním používání, popř. při každé výměně ložního prádla nebo změně hosta. Po postřiku počkat ca. 10 minut.

Vedlejší účinky:

Při správném používání nejsou známy žádné vedlejší účinky. POTEMA matracový Clean-Spray při styku s kůží odmašťuje Osoby citlivé na alkohol by se měly před tímto přípravkem odpovídajícím způsobem chránit( používat ochranné rukavice

Bezpečnostní pokyny:

Nesmí se dostat do dosahu dětí. Nádobu proto pevně utahovat, látka je lehce zápalná. Chránit před otevřeným ohněm, nekouřit. Dráždí oči. Podráždění při styku s pokožkou možné, proto zamezit jejímu styku s touto látkou. Výpary mohou způsobit ospalost a malátnost. Poprašek nevdechovat, nejlépe používat ve větraných místnostech. Škodlivé pro vodní organizmy.

Pokyny pro skladování a likvidaci:

Skladovat mimo potraviny a krmiva v pokojové teplotě.
Prázdné balení likvidovat do tříděného odpadu.

Nádoby nenechávat delší dobu vystavené slunečnímu záření.
POTEMA matracový Clean-Spray používat pouze v originálních nádobách, nepoužívat jiné druhy rozprašovačů. Nádoby nejsou použitelné pro jiné produkty.

Co nedělat s matrací!

  • ošetřovat vodou nebo chemií
  • ošetřovat párou
  • potahovat fólií

Vyznamenání:
TV-MDR, 1. cena,
za nejlepší vynález v sérii
"jednoduše geniální", 2000

POTEMA® čištění matrací